Dr Sebők Zsuzsanna
Háziorvosi Rendelés

A háziorvosi rendelésemen bejelentkezés nélkül, és időpontra való bejelentkezéssel is fogadok betegeket.A páciens maga dönti el, hogy melyiket szeretné. A rendelés utolsó órájában a bejelentkezett betegek jöhetnek. Az egyeztetett időpontban a rendelést felkereső pácienst név szerint, az előjegyzett időben, várakozás nélkül behívjuk.Az időpontot nem kérő pácienseket érkezési sorrendben fogadjuk.

Idöpontot és információkat személyesen, vagy az alábbi telefonszámon lehet kérni: (62) 281-260 116-os mellék.

A háziorvosi  rendelési idő:
hétfő-szerda-péntek:8-12-ig
kedd-csütörtök:13-16.30-ig

Belgyógyászati magánrendelés

A belgyógyászat magánrendelésemen csak időpont egyeztetéssel fogadok betegeket.

Idöpontot és információkat személyesen, vagy az alábbi telefonszámon lehet kérni: (62) 281-260 115-ös mellék
vagy +36 (30) / 4930920.


Beőthy-Fehér László
Mentálhigiéné

Mentálhigiéné az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása. A személyiség fejlődésének elősegítése, a szociális képességek fejlesztése, a nehezített élethelyzetek által okozott stressz ártalmainak minimalizálása. A személyes döntéshozatal képességének kialakítása, pozitív és erőt adó kapcsolatok formálása és a személyes célok megalapozása. A tartós hiányállapotok és a megterhelő élethelyzetek az életsors olyan problémás szituációi, amelyek sikeres leküzdése szakember segítségét igénylik.

Pszichodráma

Pszichodráma lényege a személyközpontú élmény lejátszása, ami lehetővé teszi a csoporttagoknak, hogy a veszéllyel fenyegető, a szorongást okozó, a szégyellt és rejtett fantáziák, vágyak következményeit védett körülmények között gyakorolhatják. Megtapasztalhatják a csoport tagjai az érzelmi megnyilvánulások akaratlagos szabályozását. Szerepelhetnek, katarzisok sorozatát élhetik át a résztvevők, akár nézőkén kívülről szemlélve, akár belülről szereplőként lejátszva.
Olyan helyzet, ahol a kliens a problémáját különböző aspektusokból értheti meg, a személyes életénél tágabb dimenzióban. A pszichodráma csoport a valóságnak az a része, ahol a cselekvő indulatelvezetés és az önkifejezés az agresszív elsodródás veszélye nélkül valósulhat meg.
A csoporthelyzet intim légkörében az indulatok nemcsak megsokszorozódnak, hanem eloszlanak a csoporttagok között.

Monodráma

Monodráma a sajátos élethelyzetben lévő, segítséget igénylő személy számára az egyéni tanácsadás speciális módszereként kiemelt szereppel bír. A viselkedési sztereotípiák többszöri megismétlése feltárja a verbalizmusba való menekülés útját, amely felismerés tudatosítása megalapozza a kliensben a monodráma során fellépő változást. A változtatás igénye kiemelt jelentőséggel bír, mert egyrészt a jövőre irányul, másrészt rálátást enged azokra a múltbeli életvezetési nehézségekre és elakadásokra, amelyek korábban leblokkolták a személyiséget.

Sorsrendezés

Sorsrendezés az egyensúlyvesztés kontrollálása, az alkalmazkodóképesség fejlesztése. A reális önismeret megalapozása, amely a különböző élethelyzetekben egyaránt lehetővé teszi a megfelelő döntéseket, és finomítja az interperszonális kapcsolatok színvonalát. A lelki stabilitás fokozása, stresszmentesítés, az érzelmi terhek könnyítése, az egészséges önbizalom és a tudatos, odafigyelő életszemlélet kialakítása, valamint a hatékony magatartási minták elsajátítása.

Személyre szabott tanácsadás

Személyre szabott tanácsadás az értékközpontú mentálhigiénés innovációkkal az idősebb életkorokban is sikeresen lehet pótolni a családi szocializáció hiányosságait. A személyiségtartalmakat átadó-átvevő szocializációs folyamat szakaszai meghatározott lépésekben követik egymást, ezáltal a káros szokássá rögzült viselkedésforma helyébe egy minőségében pozitív viselkedésmód épülhet be a személyiségbe.

Grafológia

Grafológia egy „speciális mentális teszt”, amely segít feltárni az egyén érzelmi-akarati életének jellemzőit, önértékelését, önkontrollját, beilleszkedésének mértékét, a konfliktushelyzethez való viszonyulását, munkatevékenységének jellemzőit, a sikerorientált vagy kudarckerülő viselkedést, önmegvalósításának mértékét és igényét, a gondolkodás sebességét, minőségét, a kreativitás jelenlétét és az ösztönéletének jellemzőit.

Rajzelemzés

Rajzelemzés lehetőséget nyújt a pszichés, mentális problémák, és a szocializációs hiányosságok feltárására. A rajzlap, a rendelkezésre álló térként, jelképesen „szociális mezőként” értelmezhető, ahol a környezettel fennálló kapcsolatok problémái megjelennek. Az aktuális hangulati és érzelmi állapoton túl a gyermek a rajzolás során megjeleníti az elszenvedett mentális sérüléseit is.
A családrajzban mind a tudatos, mind a tudattalan élménytartalmak kivetülnek, amelyek jelzik a rajzolónak a külvilághoz való viszonyát. A családi konfliktusok feltárásában nagy szerepe van a családrajz elemzésének.

Szociometria

Szociometria a közösségen belül kialakult társas kapcsolatokat vizsgálja, rokonszenvi és ellenszenvi választások alapján. A beilleszkedést a személy társas pozíciójával határozza meg. A közösségben a csoporttagok egymáshoz viszonyítva különböző státuszt töltenek be, amely megszabja a csoporton belüli kommunikációk erősségét. Az érzelmi hálózat vizsgálatának legelterjedtebb módszere. A csoportdinamika a szociometriai kapcsolatok erősségének megfelelően alakul. A kölcsönös kapcsolatok figyelembevétele alapján elkészíthető a szociogram, ami a csoport vonzalmi hálózatát bemutató ábra.